Portfolio: Wu Wei

Wu Wei 

無為 (Wu Wei or No-action) calligraphy / 66×34 cm / 2020